Archiv štítku: VUT

FIT na VUT v Brně — kam směřují nová pravidla

Jak jsem již na několika místech psal, navštěvuji (nebo spíše jsem navštěvoval, ale k tomu později) Fakultu Informačních Technologií FIT Vysokého učení technického v Brně. Osobně jsem na FITu velmi, velmi nespokojen a nedávný průzkum Studentské Unie FITu (což je něco jako studentský senát) ukázal, že stejně (nebo aspoň podobně) smýšlí i výrazná a významná část dalších studentů. O co přesně jde a proč? Pokračování textu FIT na VUT v Brně — kam směřují nová pravidla

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení

Řetězce jsou v jazyce C opravdu peklem. A stejně tak je i čeština (obecně) dost velké zlo. Čtvrtý projekt z IZP byl zaměřen právě na jazyk C ve spojení s jazykem Českým a ještě hůř, na řazení dle české normy. Hlavní váha projektu 4 byla v naprogramování funkce int strcmp(char *s1, char *s2), která srovná dva vstupní řetězce s1 a s2, přičemž návratová hodnota je rovna nule, pokud jsou oba řetězce shodné, návratová hodnota je kladná, pokud je řetěz s1 za řetězem s2. Pokud je s1 před s2, poté je návratová hodnota záporná. Druhá váha projektu spočívala na řadícím algoritmu — tedy setřídí pole dle kritérií (v tomto případě se jednalo právě o podmínku českého řazení — s užitím mého strcmp() 🙂 Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení