Archiv štítku: Programování

Conn — skript pro pripojovani k ruznym serverum

script-iconSpravci systémů, „supporťáci“, mívají často na starosti více serverů. V mém případě se v současné chvíli pod mou správou nachází na asi 50 zákazníků po celém světě.  K zákazníkům vedou vetšinou různé SSH cesty, mají různé IP adresy a hesla. Přičemž se zákazníci mění, někteří přibývají, jiní odchází (ti nejsou problém) a další co chvíli mění hesla. Abych si ulehčil svou práci a urychlil připojování na servery k zákazníkům, vytvořil jsem skript, který toto řeší za mě. Rád bych vám představil skript conn. (Stáhnout) Pokračování textu Conn — skript pro pripojovani k ruznym serverum

Skript pro hlídání odpojení od sítě

script-iconV práci celkem často pracuji buďto z domu nebo jinde na cestách skrze jiné sítě, ať již domácí wifi nebo GPRS/EDGE/3G,… whatever. Všechny tyto připojení mají jedno společné — nejsem v pracovní síti a jsem nucen použít VPN konektivitu. Bohužel se mi čas od času stane, že mi VPN pouze vytuhne, ale nevypadne. Problém se projeví tak, že sice jsem dle ikonek a dle statusu připojen, ale na firemní servery se nedostanu. Bohužel se toto projevuje vždy v ten nejméně vhodný okamžik. Doteď jsem to řešil tak, že jsem hlídal ping na jeden náš interní server. Pokud ping chodil, bylo vše OK. Pokud se zastavil, bylo jasné, že mi vypadla VPN. Nyní jsem se rozhodl, že takto mě to nebaví a napsal si pro to krátký skriptík. (Updated: new bugfix) Pokračování textu Skript pro hlídání odpojení od sítě

Skript pro vyčištění repozitáře

Vlastní repozitář si vyžádá poměrně hodně péče, pokud jej chcete udržet konsistentní, funkční, užitečný. Sice existují komunitní nástroje pro build balíčků, jako je např. SUSE build service, ale z historických důvodů jsem vytvořil vlastní repozitář de fakto na zelené louce a postupem času vyladil do současné podoby. Tento seriál je trochu nelogicky, přiznávám, psán „od konce“ — od poslední služby pro porovnání dvou verzí nahoru k hlavnímu skriptu — ptsbuild — zatímco nevíte, k čemu to bude dobré. Nyní, ve třetím díle, si uděláme návrh skriptu k vyčitění starých verzí balíčků.  Pokračování textu Skript pro vyčištění repozitáře

Houghova transformace pro detekci přímek na obrázku

Moje diplomová práce v poslední době tak trochu stagnovala — nebylo moc času, naopak přebytek práce. V práci se budu věnovat moderním metodám ve zpracování obrazu. Jako první větší část je lehce se poohlédnout po možnostech využití Houghovy transformace. Houghova transformace je velice zajímavý nástroj pro hledání některých jednoduchých geometrických útvarů na obrázcích. Mezi ty jednoduché řadíme přímky a kuželosečky, jako kružnice, elipsy a další. V tomto krátkém článku se podíváme na základní princip Houghovy transformace na příkladě hledání přímky v obraze. Pokračování textu Houghova transformace pro detekci přímek na obrázku

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení

Řetězce jsou v jazyce C opravdu peklem. A stejně tak je i čeština (obecně) dost velké zlo. Čtvrtý projekt z IZP byl zaměřen právě na jazyk C ve spojení s jazykem Českým a ještě hůř, na řazení dle české normy. Hlavní váha projektu 4 byla v naprogramování funkce int strcmp(char *s1, char *s2), která srovná dva vstupní řetězce s1 a s2, přičemž návratová hodnota je rovna nule, pokud jsou oba řetězce shodné, návratová hodnota je kladná, pokud je řetěz s1 za řetězem s2. Pokud je s1 před s2, poté je návratová hodnota záporná. Druhá váha projektu spočívala na řadícím algoritmu — tedy setřídí pole dle kritérií (v tomto případě se jednalo právě o podmínku českého řazení — s užitím mého strcmp() 🙂 Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 3 — maticové operace

Třetí projekt (maticové operace) byl zaměřený na tvorbu obecných řešení, práci s dynamicky alokovanou pamětí a nakonec práce s číselnými poli (a tím pádem ukazateli a vůbec vším, s čím je toto spojeno 😀 ). Úkolem bylo vytvořit program (subroutiny) pro součet a skalární součin vektoru a maticový součin. Toliko k jednoduchým úkolům. Náročnější bylo programování dvou ze čtyř úloh — osmisměrka, počítadlo „bublin“, průchod bludištěm a konečně „Kulečník“. Ale postupně.
Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 3 — maticové operace

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 2 — iterační výpočty

V předmětu Základy programování vyučovaném v prvním ročníku FITu. Druhý projekt se zaměřuje na základy iteračních výpočtů — tedy kdy se každým krokem zvyšuje přesnost daného čísla. Úkolem bylo znovu-objevit ameriku: výpočet tanh(x) a loga(x) — tangens hyperbolický a logaritmus o libovolném základu — a vážený aritmetický průměr wam a vážený kvadratický průměr — wqm. Součástí projektu byla nutnost vypracovat dokumentace — na konci tohoto článku je přiložené i PDF s dokumentací.

Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 2 — iterační výpočty

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 1 — Jednoduchá komprimace/dekomprimace

Programování v jazyce C mě baví. C je skvělý jazyk (obsahuje všechna písmena abecedy až do C 😉 ). Při studiu na fakultě informatiky se s Cčkem setkávám poměrně zblízka a důvěrně. Důvodem je předmět IZP — Základy programování, který je zaměřen na jazyk C. Navzdory slovu „základy“ ve svém jméně se předmět rozhodně nezabývá (jen) základy. V IZP je nutné pro zápočet vypracovat celkem čtyři projekty. Pokusím se zde ukázat, jak dle IZP vypadají projekty pro ty, kteří se s programováním setkali poprvé v životě.

V tomto článku poodhalím projekt první — jednoduchou komprimaci a dekompresi. Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 1 — Jednoduchá komprimace/dekomprimace