Archiv štítku: IZP

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení

Řetězce jsou v jazyce C opravdu peklem. A stejně tak je i čeština (obecně) dost velké zlo. Čtvrtý projekt z IZP byl zaměřen právě na jazyk C ve spojení s jazykem Českým a ještě hůř, na řazení dle české normy. Hlavní váha projektu 4 byla v naprogramování funkce int strcmp(char *s1, char *s2), která srovná dva vstupní řetězce s1 a s2, přičemž návratová hodnota je rovna nule, pokud jsou oba řetězce shodné, návratová hodnota je kladná, pokud je řetěz s1 za řetězem s2. Pokud je s1 před s2, poté je návratová hodnota záporná. Druhá váha projektu spočívala na řadícím algoritmu — tedy setřídí pole dle kritérií (v tomto případě se jednalo právě o podmínku českého řazení — s užitím mého strcmp() 🙂 Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 4 — České řazení

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 3 — maticové operace

Třetí projekt (maticové operace) byl zaměřený na tvorbu obecných řešení, práci s dynamicky alokovanou pamětí a nakonec práce s číselnými poli (a tím pádem ukazateli a vůbec vším, s čím je toto spojeno 😀 ). Úkolem bylo vytvořit program (subroutiny) pro součet a skalární součin vektoru a maticový součin. Toliko k jednoduchým úkolům. Náročnější bylo programování dvou ze čtyř úloh — osmisměrka, počítadlo „bublin“, průchod bludištěm a konečně „Kulečník“. Ale postupně.
Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 3 — maticové operace

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 2 — iterační výpočty

V předmětu Základy programování vyučovaném v prvním ročníku FITu. Druhý projekt se zaměřuje na základy iteračních výpočtů — tedy kdy se každým krokem zvyšuje přesnost daného čísla. Úkolem bylo znovu-objevit ameriku: výpočet tanh(x) a loga(x) — tangens hyperbolický a logaritmus o libovolném základu — a vážený aritmetický průměr wam a vážený kvadratický průměr — wqm. Součástí projektu byla nutnost vypracovat dokumentace — na konci tohoto článku je přiložené i PDF s dokumentací.

Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 2 — iterační výpočty

Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 1 — Jednoduchá komprimace/dekomprimace

Programování v jazyce C mě baví. C je skvělý jazyk (obsahuje všechna písmena abecedy až do C 😉 ). Při studiu na fakultě informatiky se s Cčkem setkávám poměrně zblízka a důvěrně. Důvodem je předmět IZP — Základy programování, který je zaměřen na jazyk C. Navzdory slovu „základy“ ve svém jméně se předmět rozhodně nezabývá (jen) základy. V IZP je nutné pro zápočet vypracovat celkem čtyři projekty. Pokusím se zde ukázat, jak dle IZP vypadají projekty pro ty, kteří se s programováním setkali poprvé v životě.

V tomto článku poodhalím projekt první — jednoduchou komprimaci a dekompresi. Pokračování textu Projekty z programování na FIT VUT: Projekt 1 — Jednoduchá komprimace/dekomprimace