CDPlay

Uff… Těžko shrnout, co vše se u mě (nyní již u „nás“) vše změnilo. Shrnu to tedy do bodů:

 • Fotovoltaická elektrárna na střeše (napíšu později)
 • Nová okna v pracovně (stará byla vybourána, nová nainstalována – opět popíšu v dalším článku)
 • Předělaná elektrika a hlavní jistič
 • Nová práce

Toto všechno bylo poměrně náročné. Ale zrovna tento článek bude o něčem trochu jiném: malém skriptíku jménem CDplay, který jsem napsal pro svou ženu.

Máme sice televizi, ale jen v obyváku. Stará, žravá CTR ludra v obyváku. V kuchyni, kde má nádherná žena tráví asi nejvíc času (mimo pracovnu), bohužel televize není. A ačkoli máme funkční TV tuner, tak ani ten nepomůže — ačkoli máme Hády asi 4 km daleko, jsou za kopcem a není zde žádný signál — kabelová televize, která v Bílovicích funguje, je tak jedinou možností k připojení k běžné televizi. Než ovšem probourám zdi tak, abych do kuchyne dotáhl koax (anténu), tak máme jen jedinou možnost: CD/DVD (sitové úložiště sice mám, ale Synology mi vyhořel, takže čekám na reklamaci). Jak vidíte, jediná možnost je nyní jen CD/DVD.

A protože v kuchyni je starý notebook T41 k tomuto určený, rozhodl jsem se, že vše bude lehké: Mageia s LXDE a mplayer. Problem trochu je, jak bude má žena ovládat mplayer. Rozhodl jsem se jí to trochu ulechčit a napsal jsem jí CDplay.

 • Připojí CD/DVD do /mnt (potřebuje k tomu sudo!)
 • V případě, že je na CD/DVD více adresářů, dá vybrat ten vhodný (potrebuje Xdialog)
 • Dá vybrat, které souboru přehrát (potrebuje Xdialog)
 • Spustí mplayer

Funkce CDplay skriptu:

help-fnc

 1. function help-fnc() {
 2. echo -e "Plays CD/DVD videos.
 3. Usage: CDplay"
 4. }

Vypíše nápovědu

xdialog-check (napsaný pro RPM-distro)

 1. function xdialog-check() {
 2. if [[ ! `rpm -q xdialog` ]]; then
 3. echo "Xdialog not found, please install it"
 4. exit 1
 5. else
 6. echo "Xdialog: OK"
 7. return 0
 8. fi
 9. }

Překontroluje, jestli je na systému RPM s xdialogem…

mount-check

 1. function mount-check() {
 2. if ( mountpoint -qd /dev/cdrom ); then
 3. echo "CD/DVD already mounted"
 4. else
 5. sudo mount /dev/sr0 /mnt 2> /dev/null
 6. if [ $? = 0 ]; then
 7. echo "Mount: OK"
 8. else
 9.  
 10. echo "Problems with mounting, contact yours sysadmin"
 11. exit 1
 12. fi
 13. fi
 14. }

Překontroluje, jestli je připojeno CD/DVD. Pokud není, pokusí se jej připojit.

checks-fnc

 1. function checks-fnc() {
 2. xdialog-check
 3. mount-check
 4. }
Spouští jen oba výše zmíněné kontroly.

get-files

 1. function get-files() {
 2. echo -e `ls -1 $1 \
 3. | tr -d '*' \
 4. | sed 's/\(.*\)/"\1"/g' | sed 's/.*/& & off/' \
 5. | xargs Xdialog --stdout --checklist "Choose yours item" 40 120 0` \
 6. | tr '\/' '\n'
 7. }
V adresáři předaném jako parametr vytvoří seznam souborů pro checklist v Xdialogu. Prvně se vypíše seznam souborů, ten se upraví tak, aby jej Xdialog akceptoval a pošle do Xdialogu. Vrací seznam vybraných souborů.

get-wdir

 1. function get-wdir() {
 2. if [ `find /mnt -type d | wc -l` -gt 1 ]; then
 3. Xdialog --stdout --no-buttons --dselect /mnt 0 0
 4. else
 5. echo '/mnt'
 6. fi
 7. }
Pokud v /mnt existují podadresáře, dá vybrat případný pracovní podadresář. Jinak definuje pracovní adresář jako /mnt.

Výkonná část skriptu

 1. if [ "$1" = "-h" ] || [ "$1" = "--help" ]; then help-fnc; exit; fi
 2. checks-fnc
 3. WDIR="`get-wdir`"
 4. pushd "$WDIR" 1> /dev/null
 5. get-files | while read LINE;
 6. do
 7. mplayer -noconsolecontrols -fs -cache 8192 "$LINE"
 8. done
 9. popd 1>/dev/null

Řádky:

 1.  Pokud je předán parametr -h, vypíše nápovědu.
 2. Spustí obě kontroly
 3. Nastaví do proměnné WDIR adresář, ve kterém mají být přehrávané soubory
 4. Změní adresář na WDIR
 5. Pomocí funkce get-files se vypíší soubory a postulně se ukládají do proměnné LINE tak aby
 6. se mohly ty soubory postupne předávat
 7. mplayeru. Je nutné použít parametr -noconsolecontrols, jinak je přehrávání zpauzované a přehraje se pouze jeden soubor…
 8. Konec smyčky
 9. Vrátí řízení zpět do předešlého adresáře

Celý skript by se snad mohl někomu i hodit. Proto…

 1. #!/bin/bash
 2.  
 3. function help-fnc() {
 4. echo -e "Plays CD/DVD videos.
 5. Usage: CDplay
 6. "
 7. }
 8.  
 9. function xdialog-check() {
 10. if [[ ! `rpm -q xdialog` ]]; then
 11. echo "Xdialog not found, please install it"
 12. exit 1
 13. else
 14. echo "Xdialog: OK"
 15. return 0
 16. fi
 17. }
 18.  
 19. function mount-check() {
 20. if ( mountpoint -qd /dev/cdrom ); then
 21. echo "CD/DVD already mounted"
 22. else
 23. sudo mount /dev/sr0 /mnt 2> /dev/null
 24. if [ $? = 0 ]; then
 25. echo "Mount: OK"
 26. else
 27. echo "Problems with mounting, contact yours sysadmin"
 28. exit 1
 29. fi
 30. fi
 31. }
 32.  
 33. function checks-fnc() {
 34. xdialog-check
 35. mount-check
 36. }
 37.  
 38. function get-files() {
 39. echo -e `ls -1 $1 \
 40. | tr -d '*' \
 41. | sed 's/\(.*\)/"\1"/g' | sed 's/.*/& & off/' \
 42. | xargs Xdialog --stdout --checklist "Choose yours item" 40 120 0` \
 43. | tr '\/' '\n'
 44. }
 45.  
 46. function get-wdir() {
 47. if [ `find /mnt -type d | wc -l` -gt 1 ]; then
 48. Xdialog --stdout --no-buttons --dselect /mnt 0 0
 49. else
 50. echo '/mnt'
 51. fi
 52. }
 53.  
 54. if [ "$1" = "-h" ] || [ "$1" = "--help" ]; then help-fnc; exit; fi
 55. checks-fnc
 56. WDIR="`get-wdir`"
 57.  
 58. pushd "$WDIR" 1> /dev/null
 59. get-files | while read LINE;
 60. do
 61. mplayer -noconsolecontrols -fs -cache 8192 "$LINE"
 62. done
 63. popd 1>/dev/null

One thought on “CDPlay”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *